Javascript is uitgeschakeld in de browser waardoor de website niet goed kan functioneren.
Schakel javascript in om deze website juist te kunnen gebruiken.
Huishoudelijk reglement - Centrum voor Fysiotherapie Soest

Huishoudelijk reglement

Home » Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle patiënten die onder behandeling zijn bij één van de aan het Centrum voor Fysiotherapie Soest verbonden fysiotherapeuten:

 • Wij verzoeken u om bij uw eerste bezoek aan de praktijk uw identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens mee te nemen.
 • Wij verzoeken u uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan uw therapeut ten behoeve van een correcte patiëntadministratie.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor in hoeverre behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Houd er rekening mee dat als u in dit kalenderjaar als bij een andere fysiotherapiepraktijk onder behandeling bent geweest, dit van invloed kan zijn op de hoeveelheid behandelingen die u nog vergoed krijgt van de zorgverzekeraar; meld dit bij uw eerste afspraak.
 • Behandelkosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, moeten door u als patiënt zelf worden betaald. In deze gevallen dient u direct na de behandeling (bij voorkeur per pin) af te rekenen.
 • Wij verzoeken patiënten vanuit hygiënisch oogpunt bij ieder bezoek een handdoek mee te brengen.
 • Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u de afspraak uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen. Wanneer u later af zegt, brengen wij de behandeling in rekening.
 • Tegelijkertijd bij een andere fysiotherapiepraktijk in behandeling? Meld dit altijd! Zo kunnen we gezamenlijk tot een optimaal behandelplan komen.
 • Wij vragen u eventuele klachten te bespreken met uw behandelend therapeut of diens collega. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie waar onze praktijk lid van is.
 • Wij borgen uw privacy conform de wettelijke eisen die voortvloeien uit de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’. Zie hiervoor onze Privacy Policy.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van uw eigendommen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen.
 • Alle therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Een afspraak maken

U kunt ons 24 uur per dag telefonisch bereiken op 035-5880826. Spreek gerust de voicemail in, dan bellen we u zo snel mogelijk terug. U kunt ook een e-mail sturen naar info@centrumvoorfysiotherapiesoest.nl of gebruikmaken van het contactformulier op deze website.

Verder…

 • Indien u niet binnen onze openingstijden kunt komen en toch graag een afspraak wilt, dan kunt u dit overleggen met uw behandelend fysiotherapeut.
 • We werken zonder wachtlijsten en we hebben als richtlijn dat we met nieuwe patiënten binnen twee werkdagen een afspraak maken voor intake en behandeling.
 • Medical taping kan een onderdeel van de behandeling zijn. Afhankelijk van de frequentie, kan het dat wij een kleine vergoeding voor de kosten van het materiaal vragen.
 • Dry Needling is een behandelonderdeel onder de reguliere fysiotherapie. We rekenen hiervoor geen materiaalkosten.
 • Acupunctuur is een andere behandeling dan fysiotherapie. Meer over onze acupunctuurbehandelingen en het tarief dat hieraan verbonden is ga dan naar www.balansacupunctuur.nl.