Huishoudelijk reglement Centrum voor Fysiotherapie Soest

Dit reglement is van toepassing op alle patiënten die onder behandeling zijn bij één van de aan het Centrum voor Fysiotherapie Soest verbonden therapeuten.

 • Wij verzoeken u om bij uw eerste bezoek aan de praktijk uw identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens mee te nemen;
 • Wij verzoeken u uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan uw therapeut ten behoeve van een correcte patiëntadministratie;
 • In hoeverre behandelingen door de zorgverzekeraar worden vergoed, is de verantwoordelijkheid van de patiënt. Houd er rekening mee dat als u in dit kalenderjaar als bij een andere praktijk onder behandeling bent geweest, dit van invloed kan zijn op de hoeveelheid behandelingen die u nog vergoed krijgt van de zorgverzekeraar; Meld dit bij uw 1e afspraak.
 • De behandelkosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, zijn voor rekening van de patiënt. In deze gevallen dient u direct na de behandeling (bij voorkeur per pin) af te rekenen;
 • Wij verzoeken patiënten vanuit hygiënisch oogpunt bij ieder bezoek een handdoek mee te brengen;
 • Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u de afspraak uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen. Indien later wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen;
 • Indien u elders ook fysiotherapeutisch wordt behandeld, verzoeken wij u dit aan ons door te geven om te komen tot een optimaal behandelplan;
 • Wij vragen u eventuele klachten te bespreken met uw behandelend therapeut of diens collega. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Een brochure van de klachtenregeling van het KNGF vindt u in onze wachtruimte;
 • Wij borgen uw privacy conform de wettelijke eisen die voortvloeien uit de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’. Zie hiervoor onze privacy policy (link onderaan de site);
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van uw eigendommen;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen;
 • Alle therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

 

Een afspraak maken

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag en telefonisch te bereiken op 035-5880826. Indien u niet binnen onze openingstijden kunt komen en toch graag een afspraak wilt, overleg dit dan met één van onze therapeuten.

 

U kunt ons 24 uur per dag telefonisch of via de mail (info@centrumvoorfysiotherapiesoest.nl) bereiken. Spreek gerust de voicemail in, dan bellen we u zo snel mogelijk terug.

 

 • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn met nieuwe patiënten binnen twee werkdagen een afspraak te maken voor een eerste gesprek / behandeling;
 • Medical taping kan een onderdeel van de behandeling zijn. Echter vragen wij hiervoor een kleine vergoeding voor de kosten van het materiaal;
 • Dry Needling is een behandelonderdeel onder de reguliere fysiotherapie, hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht;
 • Acupunctuur is een andere behandeling dan fysiotherapie. Op de tarievenlijst treft u de kosten van acupunctuurbehandelingen.